ALOS o.s. Měcholupy - Specializované vzdělávání logopedů ve školství

Specializované vzdělávání logopedů ve školství

O projektu

Projekt "Specializované vzdělávání logopedů ve školství" - "registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/08.0144" byl realizovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost , Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Cílem projektu bylo vytvoření a pilotní ověření obsahu a způsobu realizace dalšího vzdělávání speciálních pedagogů - logopedů ve školství. Potřeba tohoto specializovaného vzdělávání vychází z dlouhodobě postrádaného uceleného vzdělávání tohoto typu na území celé ČR.

Časová dotace celého tříletého vzdělávacího programu je 250 hodin a obsahuje 6 odborných modulů. Tyto moduly jsou rozvrženy do 5-ti semestrů. Šestý semestr je určen k vyhodnocení vzdělávacího programu. Přednášky, semináře a praktické ukázky povedou přední kvalifikovaní odborníci z oblasti lékařských, psychologických a pedagogických věd. Účastníci získají ucelené a nejnovější odborné znalosti a dovednosti z oblasti logopedie.

Vzdělávací program odpovídá požadavkům § 9, odst. 1, písm. e) novely vyhlášky č. 329/2013, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Absolventi vzdělávacího programu získají kvalifikaci k výkonu specializované činnosti speciálního pedagoga v oblasti školské logopedie.

Zájemci o studium se mohou přihlásit na webových stránkách www.alos.cz. Úhrada za celý tříletý vzdělávací program činí 42 500,- Kč.


vstup pro registrované

Foxlea Design tvorba www Foxlea Design & ALOS o.s. © 2009