ALOS o.s. Měcholupy - Specializované vzdělávání logopedů ve školství

Specializované vzdělávání logopedů ve školství

Aktuálně

Změna termínu konání 1. bloku 4. semestru

Vážené kolegyně, z organizačních důvodů je nutné změnit termín konání 1. bloku 4. semestru na 25.9.-26.9.2015. V původním termínu probíhá foniatrická konference, které se účastní přednáše...

číst celé

Vítejte

Asociace logopedů ve školství (ALŠ) je dobrovolným a nezávislým sdružením logopedů České republiky pracujících v resortu školství se zaměřením na děti a žáky s narušenou komunikační schopností.

Náplní práce ALŠ, o.s. je pomoc školským logopedům v jejich práci, zvyšování jejich společenského a profesionálního kreditu jak v oblasti celospolečenské, tak úzce profesní. Jedním z hlavních úkolů ALŠ je vytvoření systému poskytování logopedické péče dětem a žákům na celém území ČR. Tento systém je v současné době zabezpečen prostřednictvím krajských logopedických koordinátorů, kteří zajišťují ve spolupráci s poradenskými institucemi rozšíření logopedické péče na území svých krajů.

Dalším důležitým úkolem je vytvoření systému dalšího vzdělávání logopedů ve školství a ostatních pedagogických pracovníků. Je totiž velmi důležité, aby systém vzdělávání logopedů ve školství měl pro zúčastněné konkrétní cíle, ať již v podobě kvalifikačního nebo finančního růstu. Nejlépe obojí.

Asociace se nijak konfrontačně nevymezuje vůči jiným organizacím podobného zaměření, naopak v některých směrech bude usilovat o navázání oboustranně výhodné spolupráce.

číst celé


vstup pro registrované

Foxlea Design tvorba www Foxlea Design & ALOS o.s. © 2009